mozilla.org.il
מערכת החדשות הישנה
סיימתי את מלאכת ההמרה של כל הידיעות ממערכת החדשות הישנה אל מערכת זו, על-מנת לשמור על הסדר, ולאפשר איחזור נוח של ידיעות.…