mozilla.org.il
שוחרר Firefox 0.9.1 בעברית
גרסה עברית של Firefox 0.9.1 שוחררה היום. ניתן להוריד קובץ התקנה מלא, או חבילת שפה, עבור מי שכבר התקין את הגרסה האנגלית. עם זאת, בהתקנה של חבילת השפה, חיצי הניווט בסרגל הכלים יראו הפוכים. בימים הקרו…