mozilla.org.il
דברים שנותר לעשות
נא לשלוח עידכונים… * התקנת המערכת * הגדרת עברית * הגדרת היררכיה * עיצוב ראשוני (הפונטים הנוכחיים פשוט לא מתאימים) * לגייס חוג כותבים * עיצוב והתאמה לאתר (כדאי להיפטר מסרגל הצד)…