mozilla.org.il
עודכנה חבילת השפה ל-Firefox, שוחררה ערכת נושא חדשה
חבילת השפה החדשה מכילה מספר שינויים ותיקונים, הכוללים את הסרת "נקודת האחיזה" (resizer) בפינה השמאלית של החלון, המשמשת לגרירה ושינוי גודל החלון, משום שלא ניתן להפוך את הגרפיקה שלה בערכת הנ…