mozilla.org.il
תיקון לחבילת השפה
חבילת השפה וקובץ ההתקנה עודכנו עם תיקון לבעיה קטנה שנתגלתה, הגורמת לתצוגה מעט משובשת בחיפוש משולב במספר מנועי חיפוש. מי שהתקין את חבילת השפה של Mozilla 1.6 או את קובץ ההתקנה החל מהיום בבוקר (כאשר ה…