mozilla.org.il
נוספה ערכת נושא חדשה
ערכת נושא Modern מותאמת לממשק עברי נוספה לדף ההורדות שלנו. ערכה זו זהה לערכת הנושא Modern המקורית של Mozilla, אלא שהחיצים למיניהם הפוכים, כך שיתאימו למימשק שכיוונו ימין לשמאל.אם ברצונכם להמיר ערכות…