mozilla.org.il
עוד אתר ממליץ על Mozilla
במקביל לאתרים המתאימים עצמם לכל הדפדפנים, מתחילים לצוץ אתרים הממליצים לגולשיהם להשתמש בדפדפנים מבוססי Mozilla, כמו Firebird. הראשון היה של מסעדת 206 לה הענקנו בעבר צל"ש (יתכן שהידיעה על כך נמח…