mozilla.org.il
הודעה לעיתונות
פתח תקוה – (16/9/03) – mozilla.org.ilהכריזו היום על חבילת שפה עברית עבור גרסה 1.4 של דפדפן Mozilla. חבילת השפה מתרגמת את שפת הממשק (תפריטים, תיבות דו-שיח וכד') של הדפדפן לעברית, והופכת …