mozilla.org.il
עודכן דף כתיבה לפי התקן
נוסף אתר חדש לרשימת האתרים הבלתי תקניים: אתר רשות הדואר, המעביר את Mozilla לדף ישן באופן אוטומטי.בנוסף, נוסף דף מאת שוש פורבס המסביר כיצד להגיש באגים בנושא זה למערכת עיקוב הבאגים של Mozilla.org,‏ b…