mozilla.org.il
הודעה לעיתונות
פתח תקוה – (4/7/03) – mozilla.org.il הכריזו היום על חבילת שפה עברית עבור גרסאות 1.3 ו1.3.1- של דפדפן Mozilla. חבילת השפה מתרגמת את שפת הממשק (תפריטים, תיבות דו-שיח וכד') של הדפדפן לעברי…