mozilla.org.il
שוחררה חבילת שפה עבור Mozilla 1.3
גרסת בטא שוחררה היום עבור Mozilla 1.3. גרסה זו מכילה מספר בעיות ידועות, כפי שמפורט בהערות ההפצה. נא לדווח על בעיות שלא מופיעות בהערות ההפצה כאן. ניתן להוריד את החבילה מדף חבילות הבטא.שיחררתי חבילה …