mozilla.org.il
הודעה לעיתונות
הודעה לעיתונות, כפי שפורסמה ביום ב' 17/2.פתח תקוה – (17/02/03) – mozilla.org.il הכריזו היום על חבילת שפה עברית עבור גרסה 1.1 של דפדפן Mozilla. חבילת השפה מתרגמת את שפת הממשק (תפריטים, ת…