mozilla.org.il
אנחנו בטלביזיה
בחודש נובמבר שודרה התוכנית 9tech בערוץ המקומי (שאז עוד שודר בערוץ 9 בכבלים. מאז הוא עבר לערוץ 25) בשידורים חוזרים במהלך כל החודש. כפי שאפשר לנחש, התוכנית עוסקת במחשבים, טכנולוגיה, טלפונים ניידים, ו…