mozilla.org.il
נוספו אתרים לדף הכתיבה לפי התקן
עוד שני אתרים הצטרפו לרשימה המפוקפקת של אתרים החוסמים את דפדפן Mozilla או נראים בו גרוע: אתר שירותי בריאות כללית, שמראה לנכנסים אליו דף כמעט ריק, ואתר לוח המודעות ynetcenter, החוסם דפדפנים מבוססי M…