mozilla.org.il
שוחררה (עוד) חבילת שפה עבור Mozilla 1.0.0
שוחררה חבילת שפה מתוקנת עבור Mozilla 1.0.0. חבילה זו מכילה מספר תיקוני תרגום, וכן מתקנת שגיאה בהפעלת מנהל ההורדות שהיתה בחבילה הקודמת. להורדה. הערות הפצה.במקביל, בעקבות שיפור בכלי יחודי לטיפול בקוב…