mozilla.org.il
מאות הורידו את חבילת השפה
בעקבות ההודעה לעיתונות המפורסמת כאן, ואשר נשלחה גם למספר כתבים לענייני מחשבים בעיתונים הגדולים, אתרי אינטרנט גדולים ושתי תחנות הרדיו הארציות, מאות אנשים הורידו את חבילת השפה העברית עבור Mozilla 1.0…