mozilla.org.il
הודעה לעיתונות
פתח תקוה, (16.8.2002) – בתאריך 11.8.2002 שוחררה לציבור חבילת שפה עברית עבור גרסה 1.0.0 של דפדפן Mozilla. חבילת השפה מתרגמת את שפת הממשק (תפריטים, תיבות דו-שיח וכד') של הדפדפן לעברית, והופכת א…