mozilla.org.il
שוחררה חבילת שפה חדשה עבור 0.9.8
שוחררה חבילת שפה חדשה עבור Mozilla 0.9.8. מבחינת תרגום חבילה זו מושלמת (למעט קבצי העזרה), אך היא סומנה 0.3 ולא 1.0 משום שיש לה שני באגים שמצאתי (ויתכן שגם באגים שלא שמתי לב אליהם). אני מקווה שאוכל …