mozilla.org.il
חוסלו הקישורים השבורים
תפריט הניווט בכל הדפים באתר מנוהל מעתה מקובץ אחד מרכזי, ולכן הרבה יותר קל לשלוט בו (בעזרת SSI למי שמכיר). לכן יכולתי להוריד בשלב זה את הקישורים לדפים שעוד לא הספקתי לכתוב, ואשר אני מתכוון לכתוב. עם…