mozilla.org.il
שוחררה חבילת שפה חדשה עבור 0.9.4
שוחררה חבילת שפה סופית עבור Mozilla 0.9.4. חבילה זו מתורגמת לגמרי, אך מקשי קיצור למיניהם עדיין באנגלית, משום ש-Mozilla לא יכול לקבל מקשי קיצור לא לטיניים. מה שעיכב את שיחרור החבילה היה בעיקר לקוח ה…