mozartcultures.com
Roma ve Stoa: ve Transformasyonu Hıristiyan Ahlakı - Mozartcultures
Yazar: Serdar Seyhan GİRİŞ Kültür, inanç, ahlak gibi toplumu yaratan unsurların yaratıcıları olan, arka plan işlemcileri; varlıklarını hala sürdüren binlerce yıllık “ölü” bir geçmiş, kaçınılmaz bir döngüyle yeniyi oluşturan “ölü”… Continue reading "Roma ve Stoa: ve Transformasyonu Hıristiyan Ahlakı"