mozartcultures.com
Kitâbü Dîvânü Lügati't-Türk  - Mozartcultures
1072 Ocak ayında yazmaya başlanıp 1077 Ocak ​ayında​ bitirilen bu eser Türkçenin bilinen ilk sözlüğüdür. Kâşgarlı Mahmud yazdığı bu eseri …