mozartcultures.com
Osmanlı Saray’ında Entelijansiya - Mozartcultures
Osmanlı Sarayı’nın mevzu bahis edildiği sohbetlerde dillere pelesenk olmuş bir söz vardır: Osmanlı zamanında saray ile halk arasında müthiş bir uçurum vardı. Peki, işin aslı böyle midir? Bu yazıda biraz bunun üzerinde duralım. Evvela bu yazıda herhangi bir politik kaygı yahut politik tartışma niteliği barınmamaktadır. Yazıya bunun altını çizerek başlamak isterim. Osmanlı hanedanı tabiri caizse...