mowic.pl
Języki obce w pracy i w rekrutacji pracowników
Właśnie prowadzimy w firmie rekrutację na jedno ze stanowisk menedżerskich. W połowie listopada ruszyła kampania, której celem jest pozyskanie najlepszych kandydatów na to stanowisko niemal z całej