motesplatssickla.se
Idéspån 2019
Vi står nu inför ett nytt år. Ett nytt oskrivet blad om man så vill. Och vi är dem som tillsammans kommer skriva föreliggande sidor för våra egna liv och för det samhälle som vi är en del av. Vilken möjlighet! Och vilket ansvar. På vårens första Café Existens tänkte vi spåna lite kring detta att