motesplatssickla.se
Andlig kontakt
Välkommen till Café Existens den 19/11! Kvällens tema är 'Andlig kontakt'. Andlighet kan sägas ha genomgått ett slags renässans. I takt med att samhället sekulariseras och med sociologen Max Webers ord ’avförtrollas’, tycks ett uppdämt behov av andlighet nu komma upp till ytan. Vad andlighet är finns det dock olika visioner om i olika traditioner och