mosdot-ariel.org.il
מרכז גישור תורני בית אריאל
מרכז תורני לגישור פועל מתוך הדרכתה של תורה ובמקצועיות ונותן מענה לציבור הרחב בפתרון מחלוקות וסכסוכים באמצעות דרך הגישור מתוך מגמה להרבות שלום וקידוש ה'. להזמנת תור, פתיחת תיק ופרטים: טלפון: 02-6416166 פקס: 02-6432955 דוא"ל: ARITORA @ ZAHAV.NET.IL דואר: אריאל - מפעלי תורה יהדות וחברה בישראל, רח' הפסגה 5, ת"ד 16002 ירושלים 9