mosdot-ariel.org.il
המכון למנהיגות רוחנית לתפוצות
ומפתחת מנהיגות שביכולתה להשפיע ולהשמיע את קולה בשאלות ערכיות, מוסריות, כלכליות, רוחניות ותרבותיות המתעוררות בעולם היהודי. צעדיו הראשונים של המכון החלו באלול תש"ס (ספטמבר 2000). אברכים מוכשרים, דוברי שפות זרות, עם תודעת שליחות ורצון עז לתרום ממרצם לקהילות ישראל, התחברו בבית המדרש על מנת להשתלם בפרקטיקה רבנית