mosdot-ariel.org.il
קשר עם גדולי ישראל
קשר הרב הנזיר זצ"ל עם גדולי ישראל הקשר עם "אדמו"ר החפץ-חיים" זצ"ל: הרב הנזיר זצ"ל גדל שהה כשנה וחצי אצל סבו הרב זכריה מנדל כ"ץ רבה של העיירה ראדין, בהיותו בן תשע. שם נחקקה בלבו דמותו של החפץ חיים. אומנם, עוד בהיותו ילד רך בשנים הגיע