mosaik-arkitekter.se
Imagine Open Skåne 2030
Mosaikmedlemmen David Flygar tilldelades en fjärdeplats tävlingen i Imagine Open Skåne tillsammans med Laura Bergman, Ida Ekman, Emma Nilsson och Elias Södersten. Förslaget utgår från att förbättra den skånska befolkningens hälsa genom att skapa ett landskap som främjar vardagsmotion. I det berikade Skåne sätts människan i centrum och landskapet tillgängliggörs i en hälsofrämjande regionplanering. Sveriges Arkitekter Skåne bjöd tillsammans med Region…