mos.kamienna-gora.pl
Unihokej dziewcząt – Igrzyska Młodziezy Szkolnej
Dnia 2.10.2019 r.w Krzeszowie rozegrane zostały zawody powiatowe w unihokeju dziewcząt z klas siódmych i ósmych szkół podstawowych – Igrzyska Młodzieży Szkolnej. W zawodach uczestniczyły repr…