moreshetyamit.net
שמואל פרס על תפיסת אניית המחבלים מפיגוע מלון סבוי - Moreshetyamit
תפיסת אוניית המחבלים בפיגוע במלון סבוי באותה תקופה שרתתי כרמ”ד בים 6 – ענף נשק. בליל 5/6 במרץ 1975 הייתי מפקד תורן בגשר של מפקדת חיל הים. מעט אחרי חצות הגיעה ידיעה ממשטרת תל אביב על ארוע חריג בחוף הים. נשאלנו אם ידוע לנו על פעילות כלשהי בים באזור חוף תל אביב. לאחר תחקיר קצרקרא עוד