moreshetyamit.net
רס"ן נמרוד ארז - חוויות מקרב מרסה תלמאת - Moreshetyamit
רס"ן נמרוד ארז נכתב נובמבר 2013 חויותי מקרב מרסה תלמאת במלחמת יום הכיפורים ליל 6-7 באוקטובר 1973 רקע מפרץ סואץ שימש זירת הפעולה העיקרית של פלגה 915- הדבורים לפניקרא עוד