moreshetyamit.net
ריקוט 'דפנה' במלחמת יום הכיפורים - פסח מלובני - Moreshetyamit
קרב ראס בירון תקיפת בסיס "דפנה" במלחמת יום הכיפורים מנקודת המבט המצרית[1]. קרב פורט סעיד בויקיפדיה העברית רקע לאחר מלחמת "ששת הימים" ובעיקר מאז 1968 הכין חיל הים המצרי את תכניתו במסגרת תכנית המבצע הכללית לשחרור סיני, כמו שאר זרועות הצבא, כדי להשיג את המטרה המדינית – סילוק השפעות התוקפנות, שהפכה למטרה צבאית מוגדרת והיא שחרורוקרא עוד