moreshetyamit.net
פלגת דבורים בסערה במפרץ סואץ דוד בכר - Moreshetyamit
למשמר המורשת הימית 16 בינואר 2018 אירוע "סערה דרומית" בראס סודר – ינואר 1974 כפי שמתואר ע"י אל"מ (אז סרן} דוד בכר – מפקד סיירת הדבורים של ראס סודר מפלגה 915 מלחמת יום הכיפורים אני (דוד בכר) בוגר קורס חובלים מחזור י"ח . בסיום הקורס , בקיץ 1970, הוצבתי בזירת ים סוף כסגן מפקד נחתתקרא עוד