moreshetyamit.net
עם אח"י משגב משרבורג לישראל -שאול חורב - Moreshetyamit
למשמר המורשת הימית 30 בדצמבר 2019 אח"י משגב –הדרך משרבורג לישראל רקע סיימתי קורס חובלים בינואר 1967 ויועדתי לתפקיד סגן קצין מחלקה בספינות הטילים החדשות. מכיוון שתהליך בנייתן התעכב, נשלחתי לשרת בשייטת 11, שייטת הנחתות, והוצבתי בנחתות ה – 60 מ' שסיימו את בנייתן במספנות ישראל. השירות בשייטת – 11 אמור היה להימשך עד תחילתקרא עוד