moreshetyamit.net
סא"ל יהודה איגרא - שייטת המשחתות במלחמת סיני - Moreshetyamit
פתיחה מאת אל"מ יהודה בן-צור. ב- 19.2.2005 הפתיע אותי ידידי, יהודה איגרא – בוגר קורס קציני תותחנות באנגליה, שהיה במלחמת סיני-"קדש" המבצעים של שייטת המשחתות – אח"י "יפו" ו"אילת" – בדרגת רס"ן והיה מוצב ב"אונית הדגל "אח"י יפו" – מסר לידי מסמך בכתב ידו, המכיל 10 עמודים ונושא את הכותרת הנ"ל, שקיומו נשכח ממנו קרובקרא עוד