moreshetyamit.net
טילים על המשחתת אילת - מאת שוקי אילת - Moreshetyamit
שוקי אילת ניצול מטביעת המשחתת אוקטובר 2017 טילים על המשחתת אילת הכתבה הופיעה לראשונה במגזין "כחול" שעת בין הערביים של ה 21 באוקטובר 1967 לא הייתה שונה מהדומות לה בימים קודמים אחרים בהם סיירה משחתת חיל הים הישראלי "אילת" באגן המזרחי של הים התיכון, צפונית מזרחית לעיר פורט סעיד. הים היה רגוע, גובה הגלים היהקרא עוד