moreshetyamit.net
טיבוע המשחתת אילת בזכרונות שר המלחמה המצרי - Moreshetyamit
הטבעת המשחתת "אילת" מנקודת מבטו של שר המלחמה המצרי דאז, אמין הוויידי תרגם ועיבד אל"מ (בדימוס) פסח מלובני ב-24 ביולי 2001, (כנראה לרגל יום השנה למהפכה המצרית של ה-23 ביולי 1952) התפרסם בעיתון המצרי אל-אהראם מאמר, פרי עטו של אמין הוויידי, תחת הכותרת "אילת – המשחתת והנמל". הוויידי מונה על ידי נאצר לשר המלחמה זמןקרא עוד