moreshetyamit.net
חיל הים במלחמת שלום הגליל - Moreshetyamit
משמר המורשת 15 בדצמבר 2018 הנדון: חיל הים במלחמת שלום הגליל בהצגת חיל הים במלחמת שלום הגליל נכתב כי:- "החייל עמד היטב בכל המשימות. ספינות הסער בודדו את זירת לבנון מהתערבות סורית. הנחתות העבירו רכב משורין להנחתה בחופי לבנון באיגוף התנגדות המחבלים בצור וצידון ואף מצפון לבירות. תותחי ספינות הסער הנחיתו אש על מוצבי מחבליםקרא עוד