moreshetyamit.net
ועדת וינוגרד - המערכה בלבנון 2006 - תגזיר חיל הים - Moreshetyamit
ועדת וינוגרד לבדיקת ארועי המערכה בלבנון 2006 דין וחשבון סופי ינואר 2008 תגזיר: פרק תשיעי – זרועות תומכי לחימה ומבצעים מיוחדים ע' 332 -335 חיל הים(9) כללי 32 חיל הים מושתת על כוחות סדירים. כתוצאה מכך הוא נדרש, יכול ועומד בכוננות, והפעלתו הנה יחסית מהירה מאוד. בפרק זה התמקדנו בשני נושאים שהיו כרוכים זה בזה:קרא עוד