moreshetyamit.net
הרכבת הימית בתקופת מלחמת יום הכיפורים - איתן לביא - Moreshetyamit
סא"ל איתן לביא "הרכבת הימית" (Sealift) לישראל – 1973 רקע מלחמת יום כיפור פרצה ב-6 לאוקטובר 1973 בהתקפת קואליציה של צבאות מדינות ערביות כנגד ישראל, בהובלתן של סוריה ומצרים. המלחמה התנהלה בשתי זירות יבשתיות עיקריות: הצפונית ברמת הגולן, והדרומית בחצי האי סיני ובמקביל התנהלה לוחמה נרחבת גם באוויר ובים. הבקשה הישראלית הראשונה לרכישת ציוד צבאיקרא עוד