moreshetyamit.net
הפלגת ציפור עדן - זכרונותיו של אבי שחף - Moreshetyamit
מבצע "ציפור עדן" 1974 זיכרונות אישיים של סא"ל דימ' אבי שחף דצמבר 2019 הקדמה: מטרת מבצע "ציפור עדן" הייתה העברת שלושה נטקי"ם 60 מטר (פ-61, פ-63, פ-65) מבסיס הקבע באשדוד לזירת ים סוף ובסיס קבע בשארם א-שיך. הימים הם לאחר מלחמת יום הכיפורים, תעלת סואץ סגורה, המשמעות- ההעברת שלושת הנטקי"ם חייב להתבצע בשייט סביב יבשתקרא עוד