moreshetyamit.net
אסון אח"י לויתן בים האירי - מוטי דיסקין - Moreshetyamit
אסון לאח"י לויתן בים האירי 27 במאי 1967 בתחילת שנות השישים רכשה המדינה צוללות מתקדמות יותר לעומת אילו שבשרות דאז, צוללות מדגם Tמשנת 1944 במקום אילו מדגם S משנת 1936 לצורך הבאתן ארצה. לאחר שיפוץ שיכלול והתאמה לזירה הישראלית נשלח צוות צוללנים צעיר ברובו ירוק ובלתי מנוסה שהצטרפו אליו לחיזוק כמה רבי סמלים ותיקיםקרא עוד