moreshetyamit.net
אח"י חרב בקרב לטקיה השני אל"מ שמואל פרס - Moreshetyamit
אח"י חרב בקרב לטקיה 2 : ליל 10-11 אוקטובר 1973 נכתב ע"י אל"מ בדימוס שמואל פרס – פפר בדצמבר 2017 לבקשת אלי רהב ,למטרת שימור המורשת של חיל הים במלחמת יום הכיפורים. הקדמה בתקופת מלחמת יום הכיפורים שרתתי כמפקד הסטי"ל אח"י חרב – סער 3, בדרגת סרן. קרב לטקיה 2 היה הקרב השלישי בו השתתפהקרא עוד