moreshetyamit.net
מצרים מפתחת תשתיות כמעצמה ימית - אליהו דקל דוליצקי - Moreshetyamit
מצרים מפתחת תשתיות לקראת הפיכתה למעצמה ימית אלי דקל-דליצקי 14 ינואר 2020 הקדמה במאי 2019 פורסם באתר זה מאמר של סא"ל (בדימוס) אלי דקל בנושא. "פיתוח עשרה נמלים צבאיים ואזרחיים במצרים". מאז התגלו ממצאים חדשים ודקל כתב גרסה עדכנית המופיעה להלן. גרסה זו ומאמרים רבים אחרים העוסקים בנושא פיתוח תשתיות כלכליות וצבאיות במצרים תוכלו למצואקרא עוד