moreshetyamit.net
תרגיל חילוץ מצוללת 1986 - Moreshetyamit
1 בספטמבר 2019 מאת: אל"מ ד"ר יהודה מלמד תרגיל נאט"ו להיחלצות מצוללת נורווגית בים הצפוני. בשנת 1986 הוזמנתי לקחת חלק בתרגיל היחלצות מצוללת שנערך פעם ראשונה בים על ידי ציי נאט"ו . תפקידי היה כמשקיף בלבד היות וחיל הים אינו שיך לציי NATO ואפילו הוחתמתי על כך שלא אתערב. ההיחלצות הייתה מעומקים 30 מ. 90קרא עוד