moreshetyamit.net
שליחותי לאתיופיה 1962 הדר קמחי - Moreshetyamit
נובמבר 2009 הדר קמחי מספר על שליחותו באתיופיה בחורף 1962/3 היום היא נקראת: הרפובליקה הדמוקרטית הפדראלית של אתיופיה שאז היא נקראה קיסרות אתיופיה בתחילת דצמבר 1962 פיקדתי על המשחתת אח"י חיפה, איברהים אל אוול המצרית לשעבר, אליה הועברתי אחרי שהצוללת אח"י רהב, עליה פיקדתי, הוכנסה לשיפוץ כללי בגמר פעילות של שנתיים קבלת המשימה בוקר אחדקרא עוד