moreshetyamit.net
ראיון עם אל"מ דימ' שלמה קורן - Moreshetyamit
הנדון – ראיון אישי עם אל"ם (בדימוס) שלמה קורן בתאריך 20 נובמבר 2019 נפגשנו תא"ל (בדימוס) אלי רהב ואל"ם (מיל.) כוכבי אזרן עם אל"ם (בדימוס) שלמה קורן בביתו שבהרצליה, ע"מ לתעד מעורבותו בבניית ספינות הטילים בשרבורג, והכנת התשתית ליצירת ערך על שמו בויקיפדיה. להלן סיפורו של שלמה קורן : נולדתי בהונגריה ב 13באפריל 1929, בןקרא עוד