moreshetyamit.net
פרידה מאלוף שלמה אראל 20 בנובמבר 2018 - Moreshetyamit
דברי אהוד אראל 20/11/2018 פרידה מאבא אבא שלי בא מן הים. הוא לא נולד מן הים כמו אליק, אבל את ילדותו בילה באותו ים תל אביבי של שנות העשרים והשלושים במאה הקודמת. הוא גם לא היה צבר במובן הטכני של המילה, שכן נולד בפולין, ב 1920, והמשפחה עקרה לפלשתינה כשהיה בן 5, אבל תולדותיו ומעשיוקרא עוד